Oficial Major i Mestre Florista

Títol propi segons categories del conveni col·lectiu

Et capacitarà per desenvolupar les tasques de florista en una empresa floral.

 

Professors

Daniel Santamaría
Jordi Abelló
Esther Lladonosa
Roberto Silvosa
Francesc Porres
Neus Ungé
Alex Molina
Irati Tamarit
Miguel Ángel Delgado
Rocio Saro

 

Temari

1a setmana: rams de mà
Possibilitats del ram de mà. Presentació i embolicats. Presentació de la flor única.

2a setmana: màrqueting i floristeria
Màrqueting bàsic aplicat a la floristeria. Composicions comercials i posada en escena. Coneixença de les espècies de flor tallada més utilitzades.

3a setmana: núvies i esdeveniments I
Tècniques bàsiques de ram de núvia. Treballs clàssics per a les decoracions d’esdeveniments. 

4a setmana: simbòlics i funeraris
Treballs simbòlics. Nous plantejaments en treballs de funerària. Potencial de treballs comercials i creatius.

5a setmana: composicions amb plantes
Treballs amb plantes com a material efímer. Espècies comercials utilitzades en aquest tipus de treballs. Introducció a les tècniques artesanals per a la confecció de recipients. Muntatges bàsics amb plantes per a espais interiors i exteriors.

6a setmana: núvies i esdeveniments II
Tècniques actuals per a l’execució de rams de núvies. Noves idees en rams de núvia. Treballs de grans dimensions en decoracions d’esdeveniments. Càlcul de pressupostos dels projectes.

 

Preu

6 quotes de 530 € (inclou material).

 

Sortides professionals

Empleat de floristeria, centre de jardineria o taller.
Empleat en empresa d’hostaleria.
Freelance

 

Seu

Barcelona
6 setmanes intensives (una setmana al mes durant 6 mesos)
Horari: de 9.00 a 19.00 h. de dilluns a dijous, divendres de 9.00 a 15.00 h.
1r d’Oficial Florista: dates a concretar.

 

Forma de pagament

Quota 1 i reserva de plaça
Pagament per transferència bancària:
Banc Sabadell. IBAN CC: ES91 0081 0230 4500 0133 5134
BBVA. IBAN CC: ES35 0182 1049 03 0200014500

Quotes de la 2 a la 6
El cobrament es farà mitjançant rebut domiciliat.
El primer dia de classe s’han de dur les dades per a la domiciliació del rebut.

Observacions
- La baixa al curs s’haurà de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació, no es retornarà l’import de cap mensualitat, sota cap concepte.
- Els pagaments de les mensualitats es faran mitjançant domiciliació bancària. La devolució d’un rebut generarà el càrrec de 5,00 € de despeses bancàries per a cada nova domiciliació.

Altres cursos