Cicles formatius

  • Grau mitjà: Floristeria

    Grau mitjà: Floristeria

    Títol oficial: tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny de Floristeria

    Et capacitarà per a la realització de tasques bàsiques de suport a la floristeria: el disseny floral, la jardineria i el manteniment de l’empresa.

    2 cursos anuals. 

    A segon curs es fan pràctiques en una empresa i el Treball de Final de Cicle.

    Informa't per eMail o truca al 932 470 205.

  • Grau superior: Disseny Floral

    Grau superior: Disseny Floral

    Títol oficial: tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny Floral

    Et capacitarà per concebre i executar projectes florals i enjardinaments no tan sols en la tasca artística sinó també en la gestió i organització de l’empresa.

    2 cursos anuals.

    A segon es fan pràctiques en una empresa i el Treball de Final de Cicle.

    Informa't per eMail o truca al 932 470 205.

  • Doble titulació de Grau Superior

    Doble titulació de Grau Superior

    2 titulacions en 3 anys

    Grau superior en Disseny Floral i Disseny de Jardins.

    Et capacitarà per concebre i executar projectes florals, així com també per dissenyar i realitzar un jardí tant en un espai exterior com interior. 

    Informa't per eMail o truca al 932 470 205.