Grau mitjà: Floristeria

Títol oficial: tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny de Floristeria

Et capacitarà per a la realització de tasques bàsiques de la floristeria: el disseny floral, la jardineria i el manteniment de l’empresa.

 

Seu

Barcelona.

 

Dates

1r curs: Inici pendent de confirmar
2n curs: Inici pendent de confirmar

 

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Preu

1r curs: 4.312,00 € (11 quotes de 392,00 € de setembre a juliol)
2n curs: 3.528,00 € (8 quotes de 392,00 € de setembre a abril)
Les despeses dels materials del Projecte Final de Grau aniran a càrrec de l’alumne.

Vacances i festes escolars

Dates pendents de confirmar

 

Professors

Especialistes en Disseny Floral
Francesc Porres
Daniel Lafuente
Irati Tamarit
Rocio Saro

Especialistes en Jardineria
Mireia Rubio
Mireia Fernàndez
Daniel Vilana
Jorge Muñiz

Especialistes en Representació
Emilio Tinoco
Roser Bofill

Història de l’Art
Ada Sbriccoli

FOL i Màrqueting
Hernàn Casanova

 

Temari

Característiques
1.600 hores distribuïdes en 2 anys

Objectiu
Que aprenguis a:
- realitzar composicions florals de petit i gran format.
- fer el manteniment de les plantes.
- dur a terme tasques bàsiques de jardineria.

 

Programa

1r Curs
- Història de l’Art      
- Dibuix Artístic i Tècnic.
- Botànica, nomenclatura
- Tècniques Jardineria
- Pràctiques Jardineria
- Tècniques Disseny Floral
- Pràctica Disseny Floral

2n Curs
- Història de l’Art
- Dibuix Artístic i Tècnic
- Botànica, nomenclatura
- Tècniques Jardineria
- Pràctiques Jardineria
- Tècniques Disseny Floral
- Pràctica Disseny Floral
- Formació i Orientació Laboral (FOL)
- Pràctiques en empresa
- Projecte Final d’Estudis individual tutelat

Projecte Final i Pràctiques en empreses
A l’últim trimestre del segon curs, desenvoluparàs el projecte final d’estudis. És un projecte presencial, on treballaràs de manera transversal totes les disciplines.

Durant el segon curs faràs pràctiques en empreses per començar a tenir una experiència real en el sector.

 

Sortides professionals

Empleat de floristeria.
Empleat de centre de jardineria.
Empleat de taller de floristeria.
Empleat decoració i enjardinament d’hostaleria.

 

Accés

Les proves d’accés les realitza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per poder fer les proves cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.

A) Alumnes amb el títol de graduat en educació secundària (ESO)
- Prova específica d’accés

B) Alumnes sense títol
- Prova comuna d’accés
- Prova específica d’accés

Calendari curs 2018-2019
Proves d’accés: prèvia inscripció en el Departament d’Ensenyament (dates a concretar).

Enllaços
- Inscripció a les proves específiques d’accés

- Exemple de proves
- Informació sobre les proves del Departament d’Ensenyament

Accés al grau superior
Els alumnes de grau mitjà poden fer un curs preparatori i un examen que els permet accedir a un cicle formatiu de grau superior.

 

Preinscripció i matrícula

El període de matrícula està obert: 932 470 205

Documentació
- Fotocòpia DNI, NIE o passaport.
- Número Seguretat Social.
- Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats o prova d’accés.
- 2 Fotografies tipus carnet.
- Fotocòpia de la domiciliació bancària.

 

Observacions

- La baixa al curs s’haurà de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació, no es retornarà l’import de cap mensualitat sota cap concepte.
- Els pagaments de les mensualitats es faran mitjançant domiciliació bancària.
- La devolució d’un rebut generarà el càrrec de 5,00 € de despeses bancàries per a cada nova domiciliació.
- Els alumnes que hagin realitzat la seva formació acadèmica a l’estranger hauran de presentar la sol·licitud de convalidació/homologació dels seus estudis pels corresponents estudis espanyols.