Grau superior: Disseny Floral

 

Títol oficial: Tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny Floral

Dissenya i executa projectes florals i enjardinaments, no tan sols en la tasca artística, sinó també en la gestió i organització de l’empresa.

Treballa les diverses matèries a través de projectes interdisciplinaris.

 

Seu

Barcelona.

Calendari

1r curs: Inici pendent de confirmar
2n curs: Inici pendent de confirmar

 

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Preu

1r curs: 4.312,00 € (11 quotes de 392,00 € de setembre a juliol).
2n curs: 4.312,00 € (11 quotes de 392,00 € de setembre a juliol).
Projecte: 784,00 € (2 quotes de 392,00 €). Les despeses dels materials aniran a càrrec de l’alumne. 

 

Vacances i festes escolars

Dates pendents de confirmar

 

Professors

Especialistes en Disseny Floral
Daniel Santamaría
Jordi Abelló
Francesc Porres
Daniel Lafuente
Irati Tamarit
Rocio Saro

Especialistes en Jardineria
Mireia Rubio
Mireia Fernàndez
Daniel Vilana
Jorge Muñiz

Especialistes en Història de l’Art
Ada Sbriccoli

FOL i Màrqueting
Hernàn Casanova

 

Temari

Característiques
1.950 hores distribuïdes en 2 anys, més projecte.

Objectiu
Capacitar-te per desenvolupar i portar a terme muntatges i composicions amb flors i plantes, enjardinaments interiors i exteriors i gestió de l’empresa.

 

Programa

1r curs
- Història de l’Art
- Dibuix Artístic i Tècnic
- Eines Informàtiques
- Botànica, nomenclatura
- Tècniques Jardineria
- Pràctiques Jardineria
- Tècniques Disseny Floral
- Pràctica Disseny Floral

2n curs
- Història de l’Art
- Història del Paisatgisme
- Dibuix Artístic i Tècnic.
- Eines Informàtiques
- Botànica, nomenclatura
- Tècniques Jardineria
- Pràctiques Jardineria
- Tècniques Art Floral
- Pràctica Art Floral
- Màrqueting
- Formació i Orientació Laboral (FOL)
- Pràctiques en empresa
- Projecte Final

 

Projecte Final i Pràctiques en empreses
El Projecte de Final d’Estudis el realitzaràs al primer trimestre de l’any següent d’haver acabat el segon curs. Hi hauràs de dedicar 90 hores presencials.

El treball que hauràs de fer implica transversalment totes les disciplines del disseny floral.

Durant el segon curs faràs 60 hores de pràctiques a una empresa per confrontar els teus coneixements amb la realitat del treball professional.

Una vegada acabats els estudis, podràs formar part de la Borsa de Treball de l’Escola, que té un alt percentatge d’èxit en l’accés al món laboral dels nostres alumnes.

 

Sortides professionals

Encarregat o propietari de floristeria.
Encarregat o propietari de centre de jardineria.
Encarregat o propietari de taller de floristeria.
Encarregat del disseny floral en hostaleria.
Freelance.

En acabar el cicle, disposaràs d’un ampli quadern de treballs amb les feines més destacades que has realitzat —composicions florals, plànols, representacions— per poder presentar als teus clients o en entrevistes professionals.

 

Accés

Les proves d’accés les realitza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A) Poden accedir directament sense fer cap prova els alumnes que:
- tinguin el títol de batxillerat Artístic.
- tinguin el títol de batxillerat d’altres modalitats i tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
- tinguin el títol de graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics.
- tinguin el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny pel que fa a la prova d’accés. 

B) Poden accedir fent la prova específica d’accés els alumnes que:
- tinguin el títol de batxillerat no artístic.
- tinguin el títol de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
- tinguin el títol de tècnic superior de formació professional.
- tinguin el títol de graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics (pla de l’any 1963 o pla experimental).
- hagin superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o Preuniversitari (PREU).

C) Poden accedir fent la prova comuna i l’específica els alumnes que:
- tinguin 19 anys o els compleixin l’any en què es fa la prova.
- tinguin el títol de tècnic de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny o el de formació professional d’una família equivalent i tinguin 18 anys o els compleixin l’any en què es fa la prova.

 

Calendari curs 2020-2021

Proves accés: prèvia inscripció en el Departament d’Ensenyament (dates a concretar).

Enllaços
Inscripció a la prova específica d’accés.
Exemple de proves.
Informació de les proves del Departament d’Ensenyament.

Accés a altres estudis
Tindràs accés a qualsevol estudi universitari oficial de grau. El Departament d'Universitats dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement.

Tindràs accés als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.

 

Preinscripció i matrícula

El període de matrícula està obert: 932 470 205.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre.

Et pots matricular a tot el curs o bé a mòduls solts.

Documentació
- Fotocòpia DNI, NIE o passaport.
- Fotocòpia número Seguretat Social.
- Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats o prova d’accés.
- 2 Fotografies tipus carnet.
- Fotocòpia de la domiciliació bancària.

 

Observacions

- La baixa al curs s’haurà de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació, no es retornarà l’import de cap mensualitat, sota cap concepte.
- Els pagaments de les mensualitats es faran mitjançant domiciliació bancària. La devolució d’un rebut generarà el càrrec de 5,00.€ de despeses bancàries per a cada nova domiciliació.
- Els alumnes que hagin realitzat la seva formació acadèmica a l’estranger hauran de presentar la sol·licitud de convalidació/homologació dels seus estudis pels corresponents estudis espanyols.

Altres cursos