Mànager d'Events

Proper inici: 22 d'octubre 2018 (22-26.10.2018)

Títol de La Salle Open University i de l'Escola. Formació universitaria (1 ECTS)

Objectiu
Ampliar els coneixements de disseny floral amb la formació de mànager d'esdeveniments.  Adquirir els coneixements de mànager d'esdeveniments amb l'objectiu que l'alumne pugui dissenyar i gestionar un projecte des de la proposta i desenvolupament d'una idea fins a la gestió de l'esdeveniment, ja sigui un casament o un acte social.

Requisit
Tenir la titulació de Mestre Florista, la titulació d'especialització o el Cicle Formatiu d'Art Floral.

Crèdits
1 crèdit (ECTS) reconegut a nivell europeu

Data
Proper inici: 22 d'octubre 2018 (22-26.10.2018)

Horari
Dilluns a divendres de 9:00 a 18:00h

Seu

Barcelona


Professora
Gemma López Vañó (Tècnica Superior en protocol i relacions institucionals per l'Escola Internacional de Protocol de Catalunya)

Curs
L'alumne tindrà accés a una plataforma en línia des d'on podrà consultar de tots els apunts de classe.

Temari

 • Introducció. Definició de event planner i protocol. Perfil professional. La importància de la comunicació i imatge.
 • Protocol oficial i privat. Tipus de protocols. Ordenació protocol·lària.
 • Tipus d'actes socials. Planificació, organització, execució i avaluació. El programa i el cronograma. La gestió dels imprevistos.
 • L'organització d'un casament religiós catòlic. Estils de casament. Elements de la cerimònia religiosa. Ram de núvia. La decoració floral de l'església. Protocol i etiqueta.
 • L'organització d'un casament civil. Estils de casament. Elements de la cerimònia civil. Ram de núvia. La decoració floral dels espais. Protocol i etiqueta.
 • L'organització de noces religioses d'altres cultures: el casament indú. Elements de la cerimònia indú. Ram de núvia. La decoració floral dels espais. Protocol i etiqueta.
 • Protocol empresarial. Tipus d'actes empresarials. Planificació, organització, execució i avaluació. Cronograma. La gestió dels imprevistos.
 • El protocol a la taula. Formes de distribuir les taules en l'espai. La decoració floral de l'establiment i de les taules. El menú. Elements complementaris del banquet. Protocol a la taula.
 • Representació de l'acte i mitjans materials
 • Comunicació i seguretat
 • Administració i màrqueting

 

Matrícula
info@escolaartfloral.org / 932.470.205

Preu

645,00€