Dissenyador Floral i Mànager d'Events - NOU -

Mestre Florista = Dissenyador Floral + Mànager d'Events

Títol de La Salle Open University i de l'Escola, de Mestre Florista.

Et capacitarà per dirigir i gestionar una empresa floral.

  

Professors

Gemma López, especialista amb protocol, gestió i direcció d'events
Daniel Santamaría, director artístic de disseny floral
Francesc Porres, dissenyador floral

Temari

1a setmana: rams de mà
Tradició, evolució i noves tendències

2a setmana: rams de núvia
Historia, evolució i dissenys creatius

3a setmana: mànager d'avents (nova titulació)
Direcció i planificació d'events.

4a setmana: disseny floral d'events
Casaments i actes socials

5a setmana: interiorisme floral i merchandising
Decoració floral d'interiors (hotels, botigues, cases particulars)
Tècniques de venda.

6a setmana: nous estils i  tècniques florals 
El formal lineal; possibilitats i tècniques

7a setmana: projecte final
Realització d'un projecte individual que es presentarà durant la setmana de Girona Temps de Flors

Preu

7 quotes de 595€ (inclou material).

 

Sortides professionals

Direcció d'una floristeria, taller, garden.
Direcció floral en l'hosteleria
Freelance

 

Seu

Barcelona
7 setmanes intensives (una setmana al mes durant 7 mesos)
Horari: de 9.00 a 19.00 h. dilluns a divendres.
Dates a concretar.

 

Forma de pagament

Quota 1 i reserva de plaça

Pagament per transferència bancària:
Banc Sabadell. IBAN CC: ES91 0081 0230 4500 0133 5134
BBVA. IBAN CC: ES35 0182 1049 03 0200014500

Quotes de la 2 a la 7
El cobrament es farà mitjançant rebut domiciliat.
El primer dia de classe s’han de dur les dades per a la domiciliació del rebut. 

Observacions
- La baixa al curs s’haurà de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació, no es retornarà l’import de cap mensualitat, sota cap concepte.
- Els pagaments de les mensualitats es faran mitjançant domiciliació bancària. La devolució d’un rebut generarà el càrrec de 5,00 € de despeses bancàries per a cada nova domiciliació.