Mànager d'Events

Proper inici: A concretar

Ampliar els coneixements de disseny floral amb la formació de mànager d'esdeveniments.  Adquirir els coneixements de mànager d'esdeveniments amb l'objectiu que l'alumne pugui dissenyar i gestionar un projecte des de la proposta i desenvolupament d'una idea fins a la gestió de l'esdeveniment, ja sigui un casament o un acte social.

Requisit
Tenir experiència laboral com a florista.

Crèdits
1 crèdit (ECTS) reconegut a nivell europeu

Crèdits universitaris de La Salle Open University i de l'Escola. Formació universitaria (1 ECTS)

Data a concretar 


Horari
Dilluns a divendres de 9:00 a 18:00h

Seu

Barcelona


Professora
Gemma López Vañó (Tècnica Superior en protocol i relacions institucionals per l'Escola Internacional de Protocol de Catalunya)

Curs
L'alumne tindrà accés a una plataforma en línia des d'on podrà consultar de tots els apunts de classe.

Temari

 • Introducció. Definició de event planner i protocol. Perfil professional. La importància de la comunicació i imatge.
 • Protocol oficial i privat. Tipus de protocols. Ordenació protocol·lària.
 • Tipus d'actes socials. Planificació, organització, execució i avaluació. El programa i el cronograma. La gestió dels imprevistos.
 • L'organització d'un casament religiós catòlic. Estils de casament. Elements de la cerimònia religiosa. Ram de núvia. La decoració floral de l'església. Protocol i etiqueta.
 • L'organització d'un casament civil. Estils de casament. Elements de la cerimònia civil. Ram de núvia. La decoració floral dels espais. Protocol i etiqueta.
 • L'organització de noces religioses d'altres cultures: el casament indú. Elements de la cerimònia indú. Ram de núvia. La decoració floral dels espais. Protocol i etiqueta.
 • Protocol empresarial. Tipus d'actes empresarials. Planificació, organització, execució i avaluació. Cronograma. La gestió dels imprevistos.
 • El protocol a la taula. Formes de distribuir les taules en l'espai. La decoració floral de l'establiment i de les taules. El menú. Elements complementaris del banquet. Protocol a la taula.
 • Representació de l'acte i mitjans materials
 • Comunicació i seguretat
 • Administració i màrqueting

 

Matrícula
info@escolaartfloral.org / 932.470.205

Preu

645,00€

--

Avís

Els cursos de Mànager d'events no són estudis reglats pel Departament d'Educació de l'Estat, per la qual cosa no tenen una titulació oficial i només existeixen com una formació idònia en base a aquests llocs de treball que atorga el conveni de floristes al article 10, sent l'última actualització la del 2018 que es pot trobar aquí. Aquesta formació prepara els aspirants a aquests llocs, això no vol dir que l'aspirant tingui una formació titulada i oficial per exercir en el lloc de Mànager d'events. Aquest lloc ho decideix l'empresa i aquesta formació no obliga l'empresa a una contractació al lloc de Mànager d'events. Al final del curs, L'Escola de Disseny Floral i Paisatgisme de Barcelona donarà a l'estudiant un diploma i documentació dels mòduls i hores realitzats que certifica que ha fet el curs ofert per aquesta institució, formant l'estudiant a un nivell suficient al que requereix el lloc de Mànager d'events.

Normativa:
• L'import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs.
• Si l'alumne avisa de la seva baixa amb suficient antelació, no se li cobrarà la quota mensual
• Si l'alumne no assisteix a classe un cop iniciat el curs, sense avís previ, haurà d'abonar una penalització de 100 €.
• L'escola podrà modificar les dates o anul·lar el curs, en el cas de no complir amb el mínim d'alumnes requerit, en aquest cas l'escola retornarà l'import total de la matrícula.
• En cap cas l'escola es farà càrrec de l'import de desplaçaments o allotjaments reservats per l'alumne, pel que aconsellem que es contracti una assegurança de cancel·lació.