Equip

Roser Bofill. Daniel Santamaría. Llum Benedicto. Emilio Tinoco. Jordi Abelló. Francesc Porres. Mireia Fernández. Mireia Rubio. Daniel Vilana. Esther Lladonosa. Neus Ungé. Michaela Schmidt. Daniel Lafuente. Jorge Muñiz. Roberto Silvosa. Àlex Molina. Irati Tamarit. Miguel Ángel Delgado. Teresa Vigo. Gregor Lersch. Peter Hess. Kike León. Wally Klett.
  • L’Escola imparteix els cursos amb professors nacionals i internacionals.

  • Membres de la Fundació

  • Fundadors

  • Administració

  • Professors col·laboradors

  • Professors convidats