Grau superior: Disseny de jardins

Títol oficial: tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Elements de Jardí

Et capacitarà per projectar jardins interiors i exteriors en espais públics i privats, seguint criteris de disseny artístics, tècnics i de gestió de l’empresa.

 

Seu

Barcelona.

 

Calendari i opcions

1r curs: Inici pendent de confirmar
2n curs: Inici pendent de confirmar

 

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

 

Preu

1r curs: 4.312,00 € (11 quotes de 392,00 € de setembre a juliol).
2n curs: 4.312,00 € (11 quotes de 392,00 € de setembre a juliol).
Projecte: 392,00 €. Les despeses dels materials aniran a càrrec de l’alumne.

 

Vacances

Dates pendients de confirmar

 

Temari

Característiques
1.600 hores distribuïdes en 2 anys.

Objectiu
Dissenyar espais interiors i exteriors a partir de coneixements del verd units a coneixements de disseny.

 

Programa

1r curs
- Història de l’Art
- Dibuix Artístic i Tècnic. Color
- Eines Informàtiques
- Botànica, nomenclatura
- Tècniques Jardineria
- Pràctiques Jardineria
- Projectes Disseny de Jardins

2n curs
- Història de l’Art
- Història del Paisatgisme
- Dibuix Artístic i Tècnic
- Eines Informàtiques
- Expressió Volumètrica
- Botànica, nomenclatura
- Tècniques Jardineria
- Pràctiques Jardineria
- Màrqueting
- FOL (Formació i Orientació Laboral)
- Pràctiques en empresa
- Projecte Final

Projecte Final i Pràctiques en empreses
És un projecte presencial on es treballaran de forma transversal totes les disciplines.

Al final del segon curs es fan 60 hores de pràctiques en empreses per començar a tenir una experiència real en el sector.

Durant el primer trimestre d’un 3r any, es desenvoluparà el projecte final d’estudis, amb una dedicació de 90 hores.

Els alumnes entren a formar part de la Borsa de Treball de l’Escola, que té un alt percentatge d’accés al món laboral.

 

Sortides professionals

Centres de jardineria
Estudis de paisatgisme
Estudis d’arquitectura
Ajuntaments

En acabar disposaràs d’un ampli quadern de treballs amb les feines més destacades que has realitzat —plànols, representacions i imatges de pràctiques realitzades— per poder presentar als teus clients o en entrevistes professionals.

 

Accés

Les proves d’accés les realitza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A) Poden accedir directament sense fer cap prova els alumnes que:
- tinguin el títol de batxillerat artístic.
- tinguin el títol de batxillerat d’altres modalitats i tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
- tinguin el títol de graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics.

- tinguin el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny pel que fa a la prova d’accés. 

B) Poden accedir fent la prova específica d’accés els alumnes que:
- tinguin el títol de batxillerat no artístic.

- tinguin el títol de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny.

- tinguin el títol de tècnic superior de formació professional.

- tinguin el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics (pla de l’any 1963 o pla experimental)
- hagin superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o Preuniversitari (PREU). 

C) Poden accedir fent la prova comuna i l’específica els alumnes que:
- Tinguin 19 anys o els compleixin l’any en què es fa la prova.
- Tinguin el títol de tècnic de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny o el de formació professional d’una família equivalent i tinguin 18 anys o els compleixin l’any en què es fa la prova.

Calendari curs 2018-2019
Proves d'accés: prèvia inscripció al Departament d’Ensenyament (dates a concretar).

Enllaços
- Inscripció a les proves específiques d’accés.
- Exemple de proves.
- Informació sobre les proves del Departament d’Ensenyament.

Accés al grau superior
Els alumnes de grau mitjà poden fer un curs preparatori i un examen que els permet accedir a un cicle formatiu de grau superior.

 

Preinscripció i matrícula

El període de matrícula està obert: 932 470 205

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre.

Documentació
- Fotocòpia DNI, NIE o passaport.
- Número Seguretat Social.
- Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats o prova d’accés.
- 2 Fotografies tipus carnet.
- Fotocòpia de la domiciliació bancària.

Observacions
- La baixa al curs s’haurà de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació, no es retornarà l’import de cap mensualitat sota cap concepte.
- Els pagaments de les mensualitats es faran mitjançant domiciliació bancària.
- La devolució d’un rebut generarà el càrrec de 5,00 € de despeses bancàries per a cada nova domiciliació.
- Els alumnes que hagin realitzat la seva formació acadèmica a l’estranger hauran de presentar la sol·licitud de convalidació/homologació dels seus estudis pels corresponents estudis espanyols.

Altres cursos