Monogràfics

  • Disseny de jardins

    Disseny de jardins

    Conèixer les eines bàsiques de disseny d’un projecte d’un petit jardí, incorporant vegetació i estructures.

    Informa't per eMail o truca al 932 470 205.